Priserne er gældende fra 31. August 2021 Alle priser er vejledende - priser på farvebehandlinger mv. aftales individuelt efter arbejdets omfang.